სახურავები
მეტალოკტამიტს თანამედროვე სამშენებლო სექტორში სახურავების
ჩვენი კომპანია გთავაზობთ საკუთარი წარმოების პროფფენილს ანუ როგორც
გოფრირებული რკინის ფურცლები, იგივე რკინის შიფერი, როგორც მას უწოდებენ