პროფფენილი

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ საკუთარი წარმოების პროფფენილს ანუ როგორც მას უწოდებენ ხოლმე „პროფნასტილ“–ს, რომელიც გამოირჩევა მაღალი ხარისხით, მედეგობით და საიმედობით. ის გამოიყენება ძირითადად სახურავების, ფასადების და ღობეების მოსაწყობად, როგორც კერძო ბინათმშენებლობებში, ასევე მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში სასაწყობე მეურნეობების და ანგარების მშენებლობებში.

ამჟამად კომპანია გთავაზობთ პროფფენილს, რომლის სიგანეებიც არის 764მმ, 820მმ, 838მმ, 840მმ, 900მმ, 975მმ, 980მმ, 1015მმ, 1020მმ, 1045მმ, 1070მმ, და 1125მმ, სიმაღლე 15მმ, 18მმ, 24მმ, 27მმ, 35მმ, და 40მმ,  სიგრძე ნებისმიერი.