ჩვენ შესახებ

შპს „NSC“ დაარსდა 2012 წელს.  კომპანიის დამფუძნებელ–პარტნიორებს აქვთ თხუთმეტწლიანი გამოცდილება ამ სფეროში.

კომპანიის მისია არის ადგილობრივ ბაზარზე მომხმარებლისათვის ინოვაციური პროდუქციის და მომსახურების შეთავაზება, მათთვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნით მათი კეთილგანწყობის მოპოვება, რაც შექმნის წინაპირობებს კომპანიის შემდგომი განვითარებისა და წინსვლისათვის.