კასრი - 220 ლიტრი

წყლისთვის და სხვა საკვები პროდუქტისთვის განკუთვნილი, მოპირკეთებული 220 ლიტრიანი კასრი