ლურსმები და თვითმჭრელები

იმისათვის, რომ ნებისმიერი შენობის თუ ნაგებობის სახურავს მიეცეს სრულყოფილი და დასრულებული სახე, პირველ რიგში უნდა მოხდეს მისი საიმედოდ დამაგრება არსებულ კონსტრუქციაზე, შემდეგ მოხდეს მისი გვერდითაწახნაგების ე.წ. შეფუთვა სპეცპროფილებით, საჭიროების შემთხვევაში გაუკეთდეს დამცავი კეხი, მოეწყოს წყალსაწრეტი სისტემა ( „ჟოლოპი“, მილი და ა.შ).