იზოლაცია
გამოყენების სფერო:
  • მანსარდები, ქანობიანი სახურავები
ქვაბამბისგან დამზადებული ხმის საიზოლაციო ფილები. უზრუნველყოფს არასასურველი ხმაურისგან დაცვას,
დამზადებული მყარი ჰიდროფობური თბოსაიზოლაციო ფილები,
განკუთვნილია თხელი ფენით სალესი ფასადების თბოიზოლაციისათვის.
წყალ-ქარდამცავი მემბრანა შედგება ორი ფენისაგან:
განკუთვნილია თბოსაიზოლაციო მასალის, კონსტრუქციების შიდა ელემენტების და კედლების ცივი ჰაერისგან,